Petra Fialová

Psycholožka a terapeutka

Mgr. Petra Fialová

Zpět na úvodní stranu

Podmínky spolupráce

První sezení

První sezení je úvodní, na jeho konci se domluvíme, zda budeme ve spolupráci pokračovat. Vždy je třeba, aby si klient s terapeutem vzájemně sedli. Každý terapeut pracuje jinak a je v pořádku terapeuta změnit, pokud vám způsob práce či lidsky nesedí.

Objednání a terapie

Na terapii se můžete objednat telefonicky nebo emailem. Zastihnete mě ve všední dny mezi 9—18 hodinou. V případě nepřijatého hovoru se vám ozvu zpět, jakmile to bude možné. Konzultace budou probíhat na adrese Štefánikova 63a, Brno nebo je možné domluvit se na online platformě v podobě Zoomu, Skypu apod. Setkávání na jiném místě či za jiným než terapeutickým účelem není možné.

V terapii někdy pokládám neobvyklé otázky, na které se člověk běžné neptá. Je vždy na vás, zda budete chtít odpovědět či ne. Zatímco pro jednoho to může být povrchní otázka, pro druhého může být příliš osobní. Je třeba vyvažovat pocit bezpečí a dotýkání se nových věcí, kdy bezpečí je na prvním místě.

Placení

Cena konzultace je 800 Kč. Je možné ji uhradit předem na bezhotovostní účet nebo v hotovosti na konci sezení (po zaplacení obdržíte příjmový doklad).

Rušení sezení

Sezení můžete bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin předem. Pokud ho zrušíte později, budete hradit celou částku. V případě omluvy ze sezení pošlete prosím neprodleně sms.

Ukončení terapie

Terapii můžete kdykoli ukončit. Budu ráda, pokud mě o tom budete informovat předem, abychom měli možnost zhodnotit průběh spolupráce.

Důvěrnost informací

Všechny informace, které o vás získám, považuji za důvěrné. Pokud se nedomluvíme jinak, tyto informace nikomu nesděluji. Uchovávám je po dobu 3 let od ukončení spolupráce. Na vaši žádost veškeré záznamy smažu.

Ve své práci se řídím Kodexem etiky a profesionální praxe EAGT a dodržuji Etický kodex Evropské psychoterapeutické asociace (EAP).

Supervize

Pro zlepšení své práce konzultuji průběh sezení se supervizorem, tzn. zkušenějším kolegou. Klienti jsou vždy anonymizováni.

Fakturační údaje
  • Mgr. Petra Fialová
  • Ječná 40, 621 00 Brno
  • IČ: 087 95 495
  • Podnikatel zapsán v živn. rejstříku MÚ Brno; neplátce DPH

Zpět na úvodní stranu